FAQ Kaloban®

Wat is Kaloban®?

Kaloban® is een plantaardig geneesmiddel op basis van het actief bestanddeel EPs® 7630, een wortel-extract van Pelargonium sidoides. Het is geschikt voor de behandeling van een verkoudheid bij volwassenen en kinderen. Kaloban® siroop en druppels kunnen ingenomen worden door volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar, Kaloban® tabletten vanaf 6 jaar.

Waarvoor dient Kaloban®?

Kaloban® heeft als indicatie de behandeling van een verkoudheid. Een besmetting met een verkoudheidsvirus kan één of meerdere tijdelijke symptomen veroorzaken, zoals een lopende of verstopte neus, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en lichte koorts.

Wanneer mag u Kaloban® druppels niet gebruiken?

Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor Pelargonium sidoides extract of één van de andere bestanddelen van Kaloban® druppels. Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiter bij rubriek 6. Indien u ernstige leveraandoeningen heeft.

Wanneer mag u Kaloban® tabletten niet innemen?

Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor Pelargonium sidoides extract of één van de andere bestanddelen van Kaloban® tabletten. Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiterbij rubriek 6. Indien u ernstige leveraandoeningen heeft.

Wanneer mag u Kaloban® siroop niet innemen?

Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor Pelargonium sidoides extract of één van de andere bestanddelen van Kaloban® siroop. Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiter bij rubriek 6. Indien u ernstige leveraandoeningen heeft.

Mag Kaloban® gebruikt worden bij patiënten met leverfunctiestoornissen?

Kaloban® mag niet genomen worden in geval van ernstige leveraandoeningen.Het causale verband tussen leverfunctiestoornissen en de inname van Kaloban werd niet vastgesteld. De frequentie is niet bekend.

Wat moet u doen als uw symptomen niet verbeteren of verergeren na 7 dagen?

Als u de indruk heeft dat de symptomen onveranderd blijven na 7 dagen of dat de symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Mag Kaloban® gebruikt worden bij kinderen?

Kaloban® wordt aanbevolen bij kinderen vanaf 1 jaar onder de vorm van druppels en siroop. Vanaf de leeftijd van 6 jaar, kunnen kinderen eventueel ook de tabletten innemen. Kaloban® wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 1 jaar aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over de toepassing van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.

Mag Kaloban® samen met andere geneesmiddelen genomen worden?

Er zijn geen gevallen van wisselwerkingen tussen Kaloban® en andere geneesmiddelen gemeld. Neemt u naast Kaloban® nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Mag Kaloban® samen met symptomatische middelen (middelen die de verschijnselen verminderen zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden ) genomen worden?

Kaloban® mag gecombineerd worden met symptomatische middelen zoals keelsprays, neussprays, keeltabletten of hoestsiropen.

Mag Kaloban® samen met alcohol genomen worden?

Uit voorzorg mag Kaloban® niet worden ingenomen samen met alcohol wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Mag Kaloban® gebruikt worden bij zwangerschap?

Aangezien er geen klinische gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Kaloban® tijdens de zwangerschap, wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Mag Kaloban® gebruikt worden bij borstvoeding?

Het is niet bekend of bestanddelen van de werkzame stof (EPs® 7630) in de moedermelk worden uitgescheiden. Moeders die borstvoeding geven, mogen Kaloban® daarom niet innemen.

Werkt Kaloban® in op de vruchtbaarheid?

Er zijn van Kaloban® geen gegevens met betrekking tot de vruchtbaarheid beschikbaar.

Heeft Kaloban® een invloed op de rijvaardigheid? Mag men machines gebruiken na inname van Kaloban®?

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bevat Kaloban® alcohol?

Kaloban® tabletten en Kaloban® siroop bevatten geen alcohol, enkel Kaloban® druppels bevat 12% ethanol. Kruidengeneesmiddelen in vloeibare vorm, zoals Kaloban® druppels, bevatten vaak een kleine hoeveelheid alcohol, dat als extractiemiddel werd gebruikt tijdens de productie. 1 volwassendosis Kaloban® druppels komt overeen met slechts 3,6ml bier of 1,5ml wijn per dosis. Bij alcoholici worden echter alle alcohol bevattende geneesmiddelen afgeraden. Eveneens is voorzichtigheid geboden bij kinderen, bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met een leveraandoening of epilepsie. Het gebruik van Kaloban® door zwangere vrouwen of tijdens het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Mag Kaloban® gecombineerd worden met anticoagulantia?

Ja, er zijn geen interacties tussen Kaloban® en anticoagulantia gerapporteerd.

Mag Kaloban® worden toegediend aan kinderen jonger dan 1 jaar?

Er zijn voor Kaloban® geen klinische gegevens bekend bij kinderen jonger dan 1 jaar. Bij kleine kinderen is het raadzaam een eventuele onderliggende pathologie uit te sluiten. Vraag raad aan uw arts. Kaloban® wordt aanbevolen bij kinderen vanaf 1 jaar onder de vorm van druppels en siroop. Vanaf de leeftijd van 6 jaar, kunnen kinderen eventueel ook de tabletten innemen.

Hoe moet u Kaloban® tabletten innemen?

Neem Kaloban® altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering bij Kaloban® tabletten is: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 filmomhulde tablet, 3 maal per dag (′s ochtends, ′s middags en ′s avonds). Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 filmomhulde tablet, 2 maal per dag (′s ochtends en ′s avonds). Wijze van toediening: Kaloban is een filmomhulde tablet bestemd voor inname via de mond. De tabletten niet kauwen en met wat vloeistof innemen. U mag Kaloban® niet langer dan 3 weken innemen. Als u de indruk heeft dat de symptomen onveranderd blijven na 7 dagen of dat de symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts. Heeft u aanhoudende koorts, leverstoornissen van verschillende oorsprong, bent u kortademig of treft u bloed in het slijm aan? Neem dan direct contact op met uw arts. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Klik hier voor meer informatie over Kaloban®

Hoe moet u Kaloban® druppels innemen?

Neem Kaloban® altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering bij Kaloban® druppels is: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: driemaal daags 30 druppels. Kinderen van 6 tot 12 jaar: driemaal daags 20 druppels. Kinderen van 1 tot 5 jaar: driemaal daags 10 druppels. Wijze van toediening: Kaloban® druppels is een vloeibaar middel dat oraal ingenomen dient te worden. U dient de druppels met wat vloeistof bij voorkeur in de ochtend, middag en avond in te nemen. Houd het flesje verticaal en, indien nodig, tik licht op de onderkant van het flesje. U mag Kaloban® niet langer dan 3 weken innemen. Als u de indruk heeft dat de symptomen onveranderd blijven na 7 dagen of dat de symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts. Heeft u aanhoudende koorts, leverstoornissen van verschillende oorsprong, bent u kortademig of treft u bloed in het slijm aan? Neem dan direct contact op met uw arts. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Klik hier voor meer informatie over Kaloban®

Hoe moet u Kaloban® siroop innemen?

Neem Kaloban® altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering bij Kaloban® siroop is: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 7,5 ml siroop. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 maal daags 5 ml siroop. Kinderen van 1 tot 5 jaar: 3 maal daags 2,5 ml siroop. Wijze van toediening: Kaloban® siroop is een vloeibaar preparaat (siroop) voor oraal gebruik. Het is raadzaam de siroop in de ochtend, middag en avond in te nemen. U mag Kaloban® niet langer dan 3 weken innemen. Als u de indruk heeft dat de symptomen onveranderd blijven na 7 dagen of dat de symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts. Heeft u aanhoudende koorts, leverstoornissen van verschillende oorsprong, bent u kortademig of treft u bloed in het slijm aan? Neem dan direct contact op met uw arts. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Klik hier voor meer informatie over Kaloban®

Wat als u Kaloban® bent vergeten in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga verder met de inname zoals uw arts u dat heeft verteld of zoals beschreven in de bijsluiter.

Wat moet u doen als u een bijwerking heeft van Kaloban®?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie Postbus 97 1000 Brussel Madou. Website: www.eenbijwerkingmelden.be . e-mail: adr@fagg.be . .

Hoe dient u Kaloban® te bewaren?

U dient Kaloban® buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de verpakking. Bewaren beneden 30 °C in de oorspronkelijke verpakking.

Welke stoffen zitten er in Kaloban® tabletten?

1 filmomhulde tablet bevat 20 mg Pelargonium sidoides wortel droog extract (1:8 – 10) (EPs® 7630), Extractiemiddel: 11% ethanol (w/w), Maltodextrine, cellulose, melksuiker, natriumcroscarmellose, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, polyethyleenglycol, ijzeroxiden en ijzerhydroxiden (E172), titaandioxide (E171), talk, simeticon, methylcellulose, sorbinezuur.

Welke stoffen zitten er in Kaloban® siroop?

De werkzame stof is gedroogd vloeibaar wortelextract van Pelargonium sidoides (1:8-10) (EPs 7630). Het extractiemiddel is 11% ethanol (m/m). 100 g (= 93,985 ml) siroop bevat 0,2506 g gedroogd vloeibaar wortelextract van Pelargonium sidoides, maltodextrine, xylitol, glycerol 85%, citroenzuur, kaliumsorbaat, xanthaangom, gezuiverd water.

Welke stoffen zitten er in Kaloban® druppels?

De werkzame stof is Pelargonium sidoides wortelextract (1:8–10) (EPs 7630). Het extractiemiddel is 11 % ethanol (m/m). 10 g (=9,75 ml) oplossing bevat 8,0 g wortelextract van Pelargonium sidoides. De andere stof in Kaloban® druppels is glycerol.

Mag Kaloban® siroop worden ingenomen door personen die allergisch zijn aan lactose?

Ja, Kaloban® siroop bevat geen lactose.

Mag Kaloban® druppels worden ingenomen door personen die allergisch zijn aan lactose?

Ja, Kaloban® druppels bevat geen lactose.

Mag Kaloban® tabletten worden ingenomen door personen die allergisch zijn aan lactose?

Kaloban® tabletten bevat melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Hoe werkt Kaloban®?

In vitro werden volgende effecten aangetoond voor het plantaardig geneesmiddel Kaloban® (EPs® 7630): Kaloban® stimuleert onspecifieke afweermechanismen, Kaloban® heeft gematigde directe anti-microbiële eigenschappen, Kaloban® heeft anti-oxidatieve eigenschappen. Klik hier voor meer informatie over Kaloban®.

Welke bijwerkingen heeft Kaloban®?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende classificatie van de frequentie van voorkomen: zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten); vaak (minder dan 1 op 10 patiënten, maar meer dan 1 op 100 patiënten); soms (minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 patiënten); zelden (minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 patiënten); zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten of onbekend).
  • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: zelden: lichte bloedneus.
  • Maagdarmstelselaandoeningen: soms: milde gastro-intestinale klachten (diarree, epigastrische pijn of nausea), zelden: lichte bloeding van het tandvlees.
  • Lever- en galaandoeningen: Het causale verband tussen leverfunctiestoornissen en de inname van Kaloban werd niet vastgesteld. De frequentie is niet bekend.
  • Huid- en onderhuidaandoeningen/ Immuunsysteemaandoeningen: zelden: overgevoeligheidsreacties (type-I-reacties met exantheem (acute huiduitslag), netelroos, jeukende huid en slijmvliezen; type-II-reacties met de vorming van antilichamen), zeer zelden: anafylactische of op anafylactische gelijkende reacties met zwellingen in het gezicht, dyspneu en daling van de bloeddruk.

Bevat Kaloban® siroop lactose?

Nee, Kaloban® siroop bevat geen lactose.

Bevat Kaloban® druppels lactose?

Nee, Kaloban® druppels bevat geen lactose.

Bevat Kaloban® tabletten lactose?

Ja, Kaloban® tabletten bevat melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Bevat Kaloban® siroop suiker?

Nee, Kaloban® siroop bevat geen suiker.

Bevat Kaloban® druppels suiker?

Nee, Kaloban® druppels bevat geen suiker.

Bevat Kaloban® tabletten suiker?

Kaloban® tabletten bevat melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Mag Kaloban® worden ingenomen door patiënten die gluten-intolerant zijn?

Ja, Kaloban® bevat geen gluten.

Bevat Kaloban® tabletten excipiënten van dierlijke oorsprong?

Ja, de lactose in de tabletten is van dierlijke oorsprong.

Bevat Kaloban® siroop excipiënten van dierlijke oorsprong?

Nee, Kaloban® siroop bevat geen excipiënten van dierlijke oorsprong.

Bevat Kaloban® druppels excipiënten van dierlijke oorsprong?

Nee, Kaloban® druppels bevat geen excipiënten van dierlijke oorsprong.

Tot welke soort geneesmiddelen behoort Kaloban®?

De farmacotherapeutische categorie van Kaloban® is “Hoest en verkoudheid”, ATC-code: R05. Klik hier voor meer informatie over Kaloban®

Is het normaal dat Kaloban® druppels troebel worden?

Ja, plantextracten in vloeibare vorm kunnen troebel worden, hetgeen echter geen effect zal hebben op de werkzaamheid van het product. Aangezien Kaloban® een natuurproduct is, kunnen er zich lichte variaties in kleur en smaak voordoen.

Mogen diabetici Kaloban® druppels of siroop gebruiken?

Ja, Kaloban® druppels en siroop bevatten geen suiker.

Hoe lang zijn Kaloban® druppels houdbaar?

Na openen zijn de flesjes nog 3 maanden houdbaar.

Hoe lang is Kaloban® siroop houdbaar?

Na openen zijn de flesjes nog 6 maanden houdbaar.

Mogen coeliakiepatiënten Kaloban® gebruiken?

Ja, Kaloban® is glutenvrij en is aldus geschikt voor coeliakiepatiënten.

Mag Kaloban® gecombineerd worden bij patiënten die immunosuppresiva innemen?

Er zijn geen beperkingen met betrekking tot deze groep patiënten in de bijsluiter. Echter, er is geen ervaring of klinische studie of gedocumenteerde klinische ervaring bij patiënten onder immunosuppressiva. De arts moet beslissen of het echt nodig is om de patiënt met Kaloban® te behandelen als de patiënt bijzonder gevoelig is in navolging van de onderliggende aandoening.

Welke verpakkingen bestaan er van Kaloban®?

Er zijn 5 verpakkingEN beschikbaar voor verkoop van Kaloban® : Kaloban® siroop 100ml, 21 Kaloban® tabletten, 42 Kaloban® tabletten, 63 Kaloban® tabletten en Kaloban® druppels 20 ml .

Wat is EPs® 7630?

EPs® 7630 is de naam van de werkzame stof van Kaloban®. Het is het actief bestanddeel of m.a.w. de stof die verantwoordelijk is voor de werking van Kaloban®. Het is een extract van de plant Pelargonium sidoides dat door de firma Schwabe gebruikt wordt.

Wat zijn de mogelijke symptomen van een verkoudheid?

Symptomen bij besmetting met een verkoudheidsvirus kunnen heel uiteenlopend zijn. Klik hier voor een overzicht van mogelijke symptomen.

Kun je een verkoudheid oplopen door de airco?

Wanneer de airco goed is ingesteld en regelmatig wordt gereinigd, kun je er in principe niet ziek van worden. Check dus of de luchtvochtigheidsgraad tussen de 45% en 60% is en maak de filter van de airco regelmatig schoon. Zo voorkom je dat bacteriën en schimmels vrij spel krijgen.


Kaloban® (Pelargonium sidoides EPs® 7630) is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij verkoudheid, uitsluitend op basis van langdurig gebruik. Kaloban® siroop en druppels vanaf 1 jaar, Kaloban® tabletten vanaf 6 jaar. Kaloban® druppels bevat 12% ethanol: het toedienen aan kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moet worden beperkt. Voor het gebruik van Kaloban® druppels, bij kinderen tussen 1 en 2 jaar, is het advies van een arts of apotheker aangewezen. Kaloban® mag niet gebruikt worden in geval van ernstige leveraandoeningen. Gelieve vóór gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Vraag raad aan uw apotheker. Registratiehouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG. Vertegenwoordiger in België: Schwabe Pharma Belgium.